New York Dag

Egne frokost.

Aktivitet tilbud eller eget opplegg.

Middag cruise om kvelden.